Traptautinė konferencija Čekijoje

Alytaus Putinų mikrorajono lopšeliai-darželiai „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Putinėlis“ ir „Vyturėlis“ džiaugiasi turėdami Erasmus+ konsorciumo akreditaciją, kuri atveria daugybę galimybių tarptautinei veiklai. Ši akreditacija leidžia aktyviai dalyvauti įvairiuose mokymuose ir praturtinti ugdymo procesą. Erasmus+ programa suteikia galimybę mokytojams ir vadovams plėsti savo žinias, nuolat tobulėti bei keistis gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų šalių ir užmegzti naujas partnerystes.

Ir štai mes turime naujų draugų Čekijoje – Brno miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų departamentą, kuris taip pat yra akredituotas kaip konsorciumas Erasmus+ programoje. Kodėl būtent Čekija, Brno? Nes čia atradome daug panašumų į mūsų miestą Alytų, čia itin patogu keliauti, jų konsorciumui priklauso visos miesto ugdymo įstaigos, taigi didelė įvairovė, kur galime atlikti darbo stebėjimo veiklas, be to, tai labai tinkama ir paprasta kryptis „pradedantiesiems“ mokytojams, kurie pirmą kartą nedrąsiai dalyvauja Erasmus+ mobilumuose.

Šis bendradarbiavimas prasidėjo dar 2023 m. rugsėjo mėnesį, kai mūsų darželių projektinio darbo specialistė Ieva ir „Putinėlio“ direktorė Simona lankėsi Brno parengiamajam vizitui. Jau tuomet pastebėjome, kad Brno miesto darželiai yra labai panašūs į mūsiškius: tiek mokyklų pastatai, tiek ugdymo metodai, organizavimas ir švietimo strategijos. Jie išreiškė norą aplankyti mūsų darželius ir mokyklas, mes taip pat džiaugėmės galėdami mokytis iš jų patirties.

Dalyvavimas Švietimo inovacijų konferencijoje Brno

Taip po truputį susidraugavę su Brno darželių mokytojais, vadovais, Erasmus+ projektų koordinatore Vlasta, buvome pakviesti dalyvauti šių metų gegužės 23 d. organizuojamoje kasmetinėje Švietimo inovacijų konferencijoje Brno. Konferenciją organizavo Brno miesto savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų departamentas, joje dalyvavo mokyklų ir darželių atstovai iš Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Čekijos ir Slovakijos. Mūsų konsorciumą, Alytaus Putinų mikrorajono lopšelius-darželius, atstovavo projektinio darbo specialistė Ieva, „Šaltinėlio“ direktorė Jurgita ir „Putinėlio“ direktorė Simona. Mes ne tik klausėmės kitų pranešimų, bet ir pristatėme savo patirtį.
Mūsų misija buvo aiški: pristatyti ikimokyklinį ugdymą Alytuje. Direktorė Jurgita papasakojo apie ikimokyklinio ugdymo organizavimo ypatumus Lietuvoje, o direktorė Simona pasidalijo praktinėmis inovatyvių metodų, kuriais dirbame savo darželiuose, pavyzdžiais. Projekto specialistė Ieva pabrėžė darželių draugystės, bendradarbiavimo ir Erasmus+ konsorciumo svarbą bei naudą, pakvietė konferencijos dalyvius apsilankyti Alytuje.

Darbo stebėjimo įspūdžiai 

Ne tik į konferenciją vykome. Gegužės 22 d. direktorės buvo pakviestos aplankyti Líšeň gyvenamajame kvartale esantį Hochmanova vaikų darželį.

Darželis, talpinantis netoli 80 vaikų, turintis tris mišrias  3-6 metų amžiaus vaikų grupes, dirba pagal tarptautinę programą ,,Pradėkime kartu”. Tai edukacinė programa ikimokyklinio priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurią nepelno organizacija „Step by Step” siūlo darželiams ir pradinėms mokykloms visoje Čekijoje. Programa „Pradėkime kartu“ akcentuoja individualų požiūrį į vaiką, partnerystę tarp šeimos, mokyklos ir platesnės visuomenės ugdymo ir ugdymo srityje. Ji skatina ir suteikia galimybę įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Jame naudojamas projektinis mokymasis, integruotas teminis mokymas (holistinis požiūris į mokymąsi) ir skatinanti aplinka klasėje (netradicinis skirstymas į vadinamuosius veiklos centrus). Darželis taip pat dalyvauja projekte ,,Technikos darželis“, kurio tikslas ugdyti vaikų santykį su realiu pasauliu ir prisidėti prie ikimokyklinio amžiaus vaikų techninio ugdymo. Pasak grupių mokytojų, darbas dirbtuvėse suteikia vaikams galimybę kurti pagal šabloną (akių ir rankų koordinacija); derinti individualų požiūrį su darbu savarankiškai ir grupėse; ugdyti erdvinę orientaciją ir vaizduotę; plėtoti ir lavinti loginį mąstymą (analizė-sintezė; abstraktus mąstymas transformuojamas į konkretų); ugdyti dėmesio ir suvokimo koncentraciją;  galimybę vaikų vertinimui ir įsivertinimui.

Pasiteiravus grupių mokytojų, kokių kompetencijų turėtų įgyti PU vaikai, įvardino, kad svarbiausia, išleidžiat priešmokyklinuką į pirmąją klasę, – jo aukšta socioemocinė branda. 

Vadovės apžiūrėjo vidaus ir išorės erdves, domėjosi darbo organizavimu, personalo komanda, atkreipė dėmesį, kad beveik visos grupėse esančios priemonės yra pažymėtos kortelėmis, pavadinančiomis daiktą. Tokiu būdu vaikas, nuolat matydamas žodžius (tarsi „nufotografuodamas“), išmoksta juos perskaityti.

Ateities planai

Mes ne tik mokėmės, bet ir stebėjome Čekijos darželių kasdienybę. Grįžome su mintimi, kad jie tokie pat kaip mes – su tomis pačiomis problemomis ir džiaugsmais. Ar galime pasimokyti vieni iš kitų? Be abejo! 
Dabar laukiame rugsėjo, kai į Alytų atvyks didelė komanda mokytojų, vadovų ir švietimo skyriaus atstovų iš Brno, o jau spalį grupė mokinių iš Alytaus Panemunės progimnazijos vyks į Brno Svažna progimnaziją.  
Tikime, kad ši Švietimo inovacijų konferencija buvo tik pradžia. Kas žino, gal kitąmet mes jau dalyvausime dar didesnėse konferencijose, o gal patys jas organizuosime, nes jaučiame, kad turime kuo dalintis. Tuo ir žavi Erasmus+ programa: tu niekada nežinai, kas tavęs laukia kitą mėnesį, kitą pusmetį, kitais metais. Viena yra aišku: kelias į sėkmę yra atviras ir mes esame pasiruošę juo eiti ryžtingai ir atviromis mintimis.

Alytaus lopšelių-darželių „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, „Putinėlis“ ir „Vyturėlis“ projektinio darbo specialistė Ieva Radzvilienė

„Redaguota 2024-05-27“

Scroll to Top
Skip to content