Grupės

2023-2024 mokslo metais lopšelyje-darželyje sukomplektuotos grupės:

 • 3 ankstyvojo amžiaus grupės
 • 5 ikimokyklinio amžiaus grupės
 • 1 priešmokyklinio amžiaus grupė

Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis” veikia šios grupės:


1 GRUPĖ
Ankstyvojo amžiaus grupė

Grupės personalas:

 • Vileta Stankevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Birutė Mikelkevičiūtė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Alma Staivienė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas: 8 667 42115


2 GRUPĖ
Ankstyvojo amžiaus grupė

Grupės personalas:

 • Ramunė Adžgauskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Birutė Mikelkevičiūtė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Rita Lumbytė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas:  8 667 42114


3 GRUPĖ
Ankstyvojo amžiaus grupė

Grupės personalas:

 • Renata Antulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jolita Ruplėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Lina Lučinskienė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas: 8 667 39664


4 GRUPĖ
Ikimokyklinio ugdymo grupė

Grupės personalas:

 • Vilma Dusevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Zita Podlipskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aldona Šalevičienė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas: 8 667 42112


5 GRUPĖ
Ikimokyklinio ugdymo grupė

Grupės personalas:

 • Ineta Jakubėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Daiva Česnauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Vilija Simanavičienė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas:  8 658 59602


6 GRUPĖ
Ikimokyklinio ugdymo grupė

Grupės personalas:

 • Vida Balčiūnienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Gailutė Dzevyžienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Marytė Radzevičiūtė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas: 8 667 42113


7 GRUPĖ
Ikimokyklinio amžiaus grupė

Grupės personalas:

 • Aldona Marčiulaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė
 • Zita Podlipskienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Aldona Kavaliauskienė, mokytojo padėjėja.

Grupės telefonas: 8 667 39662


8 GRUPĖ
Ikimokyklinio ugdymo grupė

Grupės personalas:

 • Roberta Račkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Asta Andriekutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Jolita Grudzinskienė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas:  8 667 39658


9 GRUPĖ
Priešmokyklinio ugdymo grupė

Grupės personalas:

 • Snieguolė Čėsnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Asta Andriekutė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Olga Gudmanienė, mokytojo padėjėja

Grupės telefonas:  8 667 39665


„Redaguota 2024-02-07“

Scroll to Top
Skip to content