Specialistų paslaugos

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.
Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis” vaikams su kalbos ir komunikacijos, logopedinę pagalbą teikia vyresnioji logopedė Tatjana Meron ir vyresnioji logopedė Vida Juknelienė.

Darbo laikas:

Darbo dienomis 8.00 – 12.24 val.

Konsultacinė veikla:

Darbo dienomis 12.55 – 13.55 val.

Maitinimo organizavimo specialistas – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščiu-reikalavimus. rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonese taikymą.
Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis” maitinimo organizavimo specialiste dirba ASTA KRASNICKIENĖ.

„Redaguota 2024-01-09“

Scroll to Top
Skip to content