Vaikų priėmimas

Į lopšelį-darželį priimami Alytaus miesto ir rajono vaikai bei vaikai iš kitų savivaldybių.

Vaikas priimamas tėvams pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą.

Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintas Lietuvos higienos normas HN 75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės”, kurios nustato, kad ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei atsižvelgiant į tėvų pageidavimus.

  • lopšelio grupėse nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų,
  • darželio grupėse nuo 3 iki 7 metų – ne daugiau kaip 20 vaikų.

„Redaguota 2024-01-17“

Scroll to Top
Skip to content