Korupcijos prevencija

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis” direktoriaus 2018-09-28 įsakymu Nr. V- 66 „Dėl sąrašo sudarymo” yra sudarytas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį įstaiga pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį:

  1. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis” direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  2. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis” direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

„Redaguota 2023-07-09“

Scroll to Top
Skip to content