„Putinėlio“ mokytojos Švedijoje

Siekiant tvarumo ugdyme ir skatinant tvarumą už darželio ribų „Putinėlyje“ įgyvendinamas Nordplus programos projektas „Mažais Žingsneliais Tvarumo Link“. Tai svarbus mums tarptautinis bendradarbiavimas su Švedijos ir Estijos ikimokyklinėmis įstaigomis, kuriuo siekiama integruoti tvarumo klausimus į ikimokyklinio ugdymo veiklą, įkvėpti vaikus tapti aktyviais darnesnės ateities kūrimo dalyviais.

Pirmasis šio projekto partnerių susitikimas įvyko Lietuvoje 2023 m. spalio mėnesį. Šių metų balandžio 9-12 dienomis vizitui vykome į Švediją, kur ypatingas dėmesys buvo skiriamas šiukšlių rūšiavimo ir maisto švaistymo mažinimo temoms. Susitikime dalyvavo mokytojos Roberta Račkauskienė, Snieguolė Čėsnienė, Neringa Čyvienė ir direktorė Simona Užkurė.

Šio mobilumo metu mūsų mokytojos stebėjo ugdymo veiklas trijuose Švedijos darželiuose Gagnef savivaldybėje ir turėjo galimybę sužinoti, kaip tvarumo klausimai integruojami į ikimokyklinio ugdymo veiklą. Taip pat klausė Dalarna universiteto profesorių paskaitų apie tvarumą ikimokykliniame ugdyme, lankėsi ekologiškame ūkyje ir Dalarna gamtos pažinimo centre. Bendradarbiavimas su partneriais iš Švedijos ir Estijos ne tik suteikia galimybę dalintis idėjomis, bet ir naujomis įžvalgomis bei praktine patirtimi, kurią galime pritaikyti savo darželyje, suteikiant vaikams žinias ir motyvaciją aktyviai dalyvauti kuriant geresnį pasaulį.  Mažais žingsneliais mes galime padaryti didelę pažangą siekiant tvaresnės ir įtraukesnės visuomenės.

Straipsnį parengė mokytoja Roberta Račkauskienė

„Redaguota 2024-04-23“

Scroll to Top
Skip to content