Įtraukusis ugdymas – dėmesio centre

Įtraukusis ugdymas yra nepakeičiama šiuolaikinės švietimo sistemos dalis, teikianti kiekvienam vaikui unikalias galimybes išvystyti visą savo potencialą. Gruodžio 6 dieną lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ įvyko seminaras „Mokytojo, švietimo pagalbos specialisto praktika įtraukiojo ugdymo formate“. 

Šis renginys sulaukė daug dėmesio ir aktyvaus ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų dalyvavimo.
Seminarą suorganizavo Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorė Simona Užkurė ir vyresnioji logopedė Vida Juknelienė. Pranešimus skaitė bei savo įžvalgomis dalijosi vyresnioji logopedė Vida Juknelienė, meninio ugdymo mokytoja ekspertė Aušra Marcinkevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ineta Jakubelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Roberta Račkauskienė ir socialinė pedagogė Neringa Čyvienė.

Mokytojų pristatytos praktikos atskleidė įtraukiojo ugdymo esmę, kuri sėkmingai įgyvendinama kasdieninėje ugdymo aplinkoje. Paprasti ir veiksmingi būdai bei metodai įgalina vaikus pasitikėti savimi, lanksčiai mąstyti, kūrybiškai veikti ir prasmingai dalyvauti ugdomosiose veiklose. 

Buvo dalinamasi patirtimi, kaip įvairių veiklų dermė sukuria palankią aplinką, kurioje vaikas gali išreikšti savo jausmus, mintis, plėtoti bei tobulinti komunikacinius gebėjimus.
Įtraukiojo ugdymo sėkmė priklauso nuo tinkamo požiūrio ir komandinio darbo. Svarbu suprasti, kad šis ugdymo modelis atveria duris nuovokiam, pažangiam ir efektyviam ugdymui. Galiausiai, sėkmingas įtraukusis ugdymas – tai kelias į toleranciją, supratimą ir sėkmingą kiekvieno vaiko raidą.

Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ vyresnioji logopedė Vida Juknelienė

„Redaguota 2024-01-18“

Scroll to Top
Skip to content