Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" vaikams su kalbos ir komunikacijos, logopedinę pagalbą teikia vyresnioji logopedė Tatjana Meron ir vyresnioji logopedė Vida Juknelienė.
 
Darbo laikas:
 
Darbo dienomis 8.00 – 12.24 val.
 
Konsultacinė veikla:
 
Darbo dienomis 12.55 – 13.55 val.
 
    
    MASAŽUOTOJAS atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" masažus atlieka  masažuotoja Zita Andriuškevičienė.
 
Darbo laikas:
 
Darbo dienomis  7.30 – 11.30 val.
 
    MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
    Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.
    Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.
Lopšelyje-darželyje dirba meninio ugdymo mokytoja Aušra Marcinkevičienė.
  
 
 
 
 
 
    Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščiu-reikalavimus. rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonese taikymą.
    Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialiste dirba Danutė Krakauskaitė.
 
Darbo laikas:
Darbo dienomis       7.00 – 15.30 val.
Pietų pertrauka        12.00 – 12.30 val.
 
    Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais, teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje, inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas, padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.
    Visuomenės priežiūros specialiste dirba Rugilė Paškevičiūtė. 
 
Darbo laikas:
 
Trečiadienis:       9.15 – 15.27 val. 
Pietų pertrauka 11.50 – 12.20 val.